• Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Social Media

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” - organizacja, która realizuje projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce od 2002 roku. Wśród najważniejszych aktywności Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” wymienić można: produkcję projektów artystycznych i społecznych, organizację szkoleń, przyznawanie dotacji, wydawanie książek. Jej członkowie tworzą i promują nowe modele działania w sferze kultury oraz prowadzą projekty, które wynikają z ich pasji i obserwacji świata. Organizację tworzy sieć animatorów kultury w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają eksperymentować, wyznaczać nowe trendy i wdrażać odważne projekty. Więcej informacji na www.e.org.pl.